WinMH umożliwia:

 • optymalizację obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie
 • automatyczne rozliczenia z dowolną ilością dostawców i odbiorców
 • wydanie towarów na potrzeby działu usług (współpraca z WinASO)
 • automatyczną rekalkulację cen sprzedaży w zależności od kursu waluty, zmian stawek celnych
 • rezerwacja towarów
 • tworzenie kosztorysów materiałowych i ofert
 • rozliczanie przedsiębiorstw wielomagazynowych w wielu walutach
 • stosowanie systemu rabatów i bonifikat wg kart klienta
 • rozliczenie składów celnych i centralnych magazynów dystrybucyjnych (eksport - import)
 • kompletacje wg określonych schematów, receptur
 • definiowanie własnych wydruków dokumentów
 • modemowy transfer przelewów
 • eksport dokumentów w formatach elektronicznych
 • używanie kartotek usługowych
 • wystawianie dokumentów opisowych
 • lokalizacja na magazynie
 • stosowanie katalogów fabrycznych i zamienników

WinMH realizuje:

 • wszystkie funkcje działu handlowego
 • zarządzanie magazynem lub wieloma magazynami
 • generowanie wszystkich dokumentów obrotu handlowego, magazynowego i kasowego
 • automatyczny transfer dokumentów i danych centrala - oddział - centrala oraz do programu finansowo - księgowego

WinMH wykonuje:

 • zestawienia dokumentowe za dowolny okres
 • zestawienia sprzedaży za okres
 • zestawienia płatności za dokumenty
 • zestawienia stanów magazynowych, cenniki, remanent i rozliczenie inwentaryzacji
 • zestawienia przychodów i rozchodów
 • analizę obrotu magazynowego
 • analizę wyniku finansowego sprzedaży wg pozycji magazynowych
 • analizę płatności kontrahentów

Programy Windows

Aktualności


WinMoto

Zintegrowany system informatyczny dla firm motoryzacyjnych