Rejestracja Czasu Pracy

To produkt wspomagający działanie każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Program umożliwia podział czasu pracy pracowników wg dowolnych kategorii czynności typu: początek pracy, zlecenia, projekty, przerwy, delegacje, koniec pracy, itp.

Podstawowym zadaniem programu RCP jest usprawnienie nadzoru nad obecnością pracowników w miejscu pracy oraz rozliczania czasu pracy. Analiza obecności, wykorzystania czasu pracy i powstałe w wyniku tego raporty tworzone są na podstawie rejestru wejść, wyjść i czynności wykonywanych przez pracownika.W system wbudowano zaawansowane mechanizmy weryfikacji zapisu poprawności danych, co pozwala uniknąć błędnych wpisów w rejestrze (takich, jakie zwykle zdarzają się w zegarowych rejestratorach czasu pracy np. wielokrotne wyjście bez wejścia, wpisywanie błędnych kodów czynności lub numerów zleceń).

Osoby zajmujące się zarządzaniem personelem mają dostęp do pełnej analizy rozkładu czasu pracy, obecności i wykorzystania potencjału pracowników. Ponadto istnieje możliwość kontroli wykorzystania czasu w stosunku do założonych katalogowych czasów pracy np. w oparciu o zlecenia lub dzienny zasobów roboczogodzin. Ułatwia to analizę obciążenia pracowników i ich zaangażowania.RCP-PLUS jest nowatorskim programem jego przewaga nad rejestratorami zegarowymi polega na:

  • funkcjonowaniu w układzie on-line;
  • możliwość korekty zapisów;
  • rozbudowanych raportach;
  • nowoczesnej technologii;
  • pracy w układzie sieciowym.

RCP-PLUS spełnia również funkcję wymiany informacji między pracownikami. Każdy może się błyskawicznie dowiedzieć , czy osoba, z którą pragnie się skontaktować, znajduje się w firmie czy też poza nią oraz kiedy wróci, bez konieczności telefonowania czy zadawania pytań współpracownikom. Wszystkie informacje są cały czas dostępne w prostej i przejrzystej formie oraz zawsze aktualne.

Program Rejestracji Czasu Pracy RCP-PLUS to system pracujący na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych, posiadający czytelny interfejs użytkownika, w którym dostęp do danych oparty jest na systemie haseł i praw dostępu. Nie wymaga on szkoleń użytkowników, gdyż jest niezwykle intuicyjny, a zasady jego funkcjonowania zostały obszernie opisane w instrukcji obsługi.

Programy Windows

Aktualności


WinMoto

Zintegrowany system informatyczny dla firm motoryzacyjnych