Wobec wciąż nasilającej się konkurencji na rynku oraz wzrostu kosztów związanych z pozyskaniem nowych klientów, w wielu firmach zwraca się coraz większą uwagę na to, że podstawowym dobrem i wartością każdej organizacji są jej klienci, a nie produkty czy technologia. Prowadzi to do skorygowania strategii firmy, kierunkując ją przede wszystkim na osiągniecie odpowiedniego poziomu satysfakcji klienta i stworzenia odpowiedniej oferty dla różnych grup kontrahentów. Według badań rynku koszt utrzymania stałego klienta jest ponad 5-krotnie niższy niż koszt zdobycia nowego. Większość niezadowolonych kontrahentów niezależnie od podjętych działań po odejściu od firmy nie powróci już do niej. Dlatego stały, lojalny klient stanowi najcenniejszy zasób dla firmy. Współczesny klient wymaga szybkiej i sprawnej obsługi. Systemy wspomagające sprzedaż pozwalają ograniczyć czas poświęcony na prace związane z obsługą klienta trzykrotnie.System CRM-PLUS jest programem wspierającym proces pozyskiwania i obsługi klienta przeznaczonym do stosowania w każdym rodzaju przedsiębiorstwa. Jest on idealnym rozwiązaniem dla działów marketingu, telemarketingu, handlowego oraz wszędzie tam, gdzie utrzymywane są kontakty z klientami. System pozwala na zarządzanie bazą danych klientów oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji o kontaktach handlowych, prowadzonej działalności, itp.

Kluczem do osiągnięcia ciągłości i spójności obsługi klienta oraz możliwie krótkiego czasu rozpoznania jego problemów i zaproponowania skutecznego rozwiązania jest wykorzystanie programu CRM-PLUS


Funkcje realizowane przez system CRM-PLUS:

 • gromadzenie dowolnych danych o kontrahencie;
 • tworzy dowolnych ankiet (o kliencie, produkcie, usłudze);
 • automatyczne zakładanie dokumentów ofertowych w programach Word i Excel;
 • planowanie i przeprowadzanie kampanii marketingowych;
 • harmonogramowanie / kalendarz;
 • prowadzenie telemarketingu;
 • synchronizacja z GSM PLUS (powiadamianie SMS) i Internetem;
 • raportowanie operacji związanych z klientem, akcjami promocyjnymi, itp.;
 • umożliwia gromadzenie, organizację, śledzenie, analizę oraz wymianę informacji;
 • prowadzi obszary terytorialnej obsługi;
 • pozwala uzyskać informacje o sytuacjach problemowych i ułatwia ich rozwiązanie;
 • umożliwia generowanie zestawień o kontrahencie i produkcie na podstawie danych zawartych w systemie Supermanager i Motomanager firmy MCM Software;
 • przechowuje dane o umowach podpisanych z klientem;
 • umożliwia podgląd faktur klienta, wraz z ich rozliczeniem, wystawionych w systemie Supermanager i Motomanager firmy MCM Software;
 • pozwala na planowanie i nadzorowanie wykonania kontaktów z klientem;
 • możliwość efektywnej segmentacji klientów.

Korzyści wynikające ze stosowania systemu CRM-PLUS:

 • wzrost lojalności i satysfakcji klientów;
 • łatwe uzyskanie spójnej informacji o wszystkich formach kontaktów z klientami;
 • polepszenie jakości usług i szybsze rozwiązanie problemów w tym zakresie;
 • skrócenie cyklu sprzedaży i redukcja kosztów;
 • znacząca poprawa wizerunku firmy wśród klientów;
 • możliwość tworzenia wszechstronnych zestawień i analiz;
 • usprawnienie przepływu informacji w firmie;
 • poprawa jakości kontaktów z klientem (skuteczność i kompetencja);
 • zwiększenie wiedzy o kliencie (gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy o potrzebach);
 • usprawnienie i zwiększenie efektywności pracy przedstawicieli handlowych.

System CRM-PLUS przydatny jest zarówno dla kadry kierowniczej, pozwalając jej na ocenę sytuacji firmy i sporządzanie planów na przyszłość, jak i dla wszystkich pracowników, którym umożliwia usprawnienie organizacji pracy poprzez szybsze wykonywanie rutynowych czynności.

Oprogramowanie CRM-PLUS korzysta z bazy DBF lub SQL dzięki temu możliwe jest zintegrowanie danych z innymi aplikacjami pracującymi w firmie. Na życzenie klienta firma MCM Software przygotowuje interfejsy realizujące funkcje integracji z innymi systemami.

CRM-PLUS wykorzystuje zaawansowane technologie kontroli dostępu zarówno na poziomie bazy danych (SQL) jak też samej aplikacji, dające ochronę przed nieautoryzowanym dostępem. Każdy z użytkowników systemu ma nadawane indywidualnie uprawnienia różnicujące zakres funkcji możliwych do wykorzystania w programie.

Integracja z innymi programami:

 • System Motomanager i Supermanager firmy MCM Software;
 • Microsoft Word;
 • Microsoft Excel.

Programy Windows

Aktualności


WinMoto

Zintegrowany system informatyczny dla firm motoryzacyjnych