MH-PLUS umożliwia:

 • optymalizację obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie;
 • automatyczne rozliczenia z dowolną ilością dostawców i odbiorców;
 • wydanie towarów na potrzeby działu usług (współpraca z ASO-PLUS);
 • automatyczną rekalkulację cen sprzedaży w zależności od kursu waluty, zmian stawek celnych;
 • rezerwacja części;
 • tworzenie kosztorysów materiałowych i ofert;
 • rozliczanie przedsiębiorstw wielomagazynowych w wielu walutach;
 • stosowanie systemu rabatów i bonifikat wg kart klienta;
 • rozliczenie składów celnych i centralnych magazynów dystrybucyjnych (eksport - import);
 • kompletacje wg określonych schematów, receptur;
 • definiowanie własnych wydruków dokumentów;
 • modemowy transfer przelewów;
 • eksport dokumentów w formatach elektronicznych;
 • używanie kartotek usługowych;
 • wystawianie dokumentów opisowych;
 • lokalizacja na magazynie;
 • stosowanie katalogów fabrycznych i zamienników.

MH-PLUS realizuje:

 • wszystkie funkcje działu handlowego;
 • zarządzanie magazynem lub wieloma magazynami;
 • generowanie wszystkich dokumentów obrotu handlowego, magazynowego i kasowego;
 • automatyczny transfer dokumentów i danych centrala - oddział - centrala oraz do programu finansowo - księgowego.

MH-PLUS wykonuje:

 • zestawienia dokumentowe za dowolny okres;
 • zestawienia sprzedaży za okres;
 • zestawienia płatności za dokumenty;
 • zestawienia stanów magazynowych, cenniki, remanent i rozliczenie inwentaryzacji;
 • zestawienia przychodów i rozchodów;
 • analizę obrotu magazynowego;
 • analizę wyniku finansowego sprzedaży;
 • wg pozycji magazynowych;
 • analizę płatności kontrahentów.

Programy DOS

Aktualności


WinMoto

Zintegrowany system informatyczny dla firm motoryzacyjnych