ASO-PLUS umożliwia:

 • korzystanie z katalogów fabrycznych;
 • rejestrowanie i przeglądanie zgłoszeń usług płatnych, gwarancyjnych i wewnętrznych;
 • przeglądanie, wystawianie i drukowanie faktur VAT;
 • przeglądanie historii napraw gwarancyjnych i płatnych danego samochodu;
 • tworzenie kosztorysów napraw dla PZU i szacunkowych;
 • automatyczny transfer do programu finansowo-księgowego z pełnym dekretem;
 • rozliczanie usług w oparciu o godziny technologiczne i katalogi norm pracy;
 • rozliczenie przerobów mechaników - roboczogodziny katalogowe i rzeczywiste;
 • prowadzenie kartoteki osobowej pracowników, przydzielanie pracowników do wykonania usługi objętej zleceniem oraz naliczanie pracownikom wynagrodzenia;
 • akcje serwisowe;
 • stosowanie pakietów napraw i części;
 • wypełnianie wniosków gwarancyjnych DAF, Daewoo.

ASO-PLUS realizuje:

 • ewidencję usług płatnych;
 • ewidencję usług gwarancyjnych;
 • rozliczenie usług płatnych;
 • rozliczenie usług gwarancyjnych;
 • rozliczenie przerobu pracowników;
 • ewidencję usług wewnętrznych.

ASO-PLUS wykonuje:

 • raporty związane z akcjami serwisowymi;
 • zestawienia dokumentowe za dowolny okres (wg. dat, kontrahentów, płatności);
 • zestawienia płatności za dokumenty (wg. dat, dokumentów i kontrahentów);
 • raport kasowy sprzedaży za dowolny okres;
 • obliczenia kosztów sprzedaży nowych samochodów;
 • raporty związane z rozliczeniem części wydanych przez magazyn na serwis.

Programy DOS

Aktualności


WinMoto

Zintegrowany system informatyczny dla firm motoryzacyjnych