FK-PLUS jest uniwersalnym narzędziem do prowadzenia księgowości w pełnym zakresie. Może działać samodzielnie lub we współpracy z dowolnym modułem, generującym dokumenty źródłowe. Transmisja danych może odbywać się poprzez sieć, jak i poprzez dyskietki. Finalnym efektem jego działania jest wykonanie bilansu za dowolny okres, sprawozdania F-01 oraz Cash-Flow. Automatycznie rozlicza koszty, kojarzy dokumenty niezapłacone, umożliwia wystawianie dokumentów księgowych i definiowanych przez użytkownika. Posiada liczne opcje automatyczne, ułatwiające pracę księgowemu. Jest zgodny z Ustawą o Rachunkowości.

FK-PLUS prowadzi:

 • automatyczne rozrachunki i płatności z kontrahentami;
 • wszystkie rejestry dokumentowe, VAT i akcyzy;
 • automatycznie księgę główną i dzienniki księgowe;
 • kontrolę płatności do dokumentów i dla kontrahentów (pełne rozrachunki);
 • ewidencję obrotów i sald na elastycznym planie kont;
 • rozrachunki wielowalutowe.

FK-PLUS wykonuje:

 • analizę kont, obrotów, dokumentów;
 • rejestry VAT i inne dokumentowe;
 • wszystkie zestawienia księgowe;
 • sprawozdania F-01, bilans, rachunek zysków i strat, Cash-Flow;
 • obliczenia wskaźników ekonomicznych dla controllingu;
 • zestawienia porównawcze rachunku wyników;
 • definiowalne sprawozdania (w tym np. deklaracje podatkowe).

FK-PLUS umożliwia:

 • pracę w sieci w układzie zadaniowym na dowolnej ilości stanowisk;
 • księgowanie bilansowe i pozabilansowe;
 • import automatyczny danych z systemów podległych (niekoniecznie MCM);
 • pracę w dwóch językach i wielu walutach symultanicznie;
 • pełną lub częściową automatyzację rozksięgowań;
 • rozrachunki z wielu tytułów;
 • wystawianie dokumentów księgowych według formatu definiowalnego;
 • definiowanie dowolnych sprawozdań i zestawień w oparciu o plan kont;
 • planowanie wyniku finansowego przyszłych okresów;
 • analizę porównawczą F-01, bilansu.

Programy DOS

Aktualności


WinMoto

Zintegrowany system informatyczny dla firm motoryzacyjnych