Usługi serwisowe


Systemy są serwisowane przez MCM i przedstawicieli regionalnych. Istnieje również możliwość zdalnego serwisowania przez połączenie za pośrednictwem programu pcAnywhere lub zdalnej konsoli Windows XP.


Zalecamy podpisanie umowy serwisowej, która obejmuje:

  • korekcje wszelkich zawinionych przez użytkownika błędów baz danych;
  • konsultacje dotyczące systemu informatycznego;
  • wszelkie korekty oprogramowania, związane ze zmianami przepisów prawnych;
  • naprawy systemu uszkodzonego w wyniku przypadków losowych;
  • bezpłatne instalacje udoskonalonych wersji oprogramowania firmy MCM;
  • pomoc techniczną przez telefon, internet oraz w formie biuletynu;
  • krótki czas dostępu do usług serwisowych MCM;
  • zniżki przy zakupach produktów MCM;
  • 20% rabatu na usługi serwisowe.

Koszt upg. systemu dostosowanego do nowych przepisów w przypadku nie podpisania umowy serwisowej wynosi 10-20% wartości oprogramowania.


Usługi

Aktualności


WinMoto

Zintegrowany system informatyczny dla firm motoryzacyjnych